Privacy & Cookie policy

iQ-energie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy & Cookie policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze website.

iQ-energie is wederverkoper voor energie namens vergunninghouder ServiceHouse B.V. Alle overeenkomsten voor levering van energie die Noor Energie sluit, worden door ServiceHouse afgehandeld. Uw energiecontract wordt afgesloten met iQ-energie Services, handelsnaam van ServiceHouse B.V. , welke ook de energienota’s zal sturen. In dit kader verwerkt ServiceHouse B.V. ook uw persoonsgegevens. Hoe ServiceHouse B.V. omgaat met uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in dit Privacy Statement.

Deze Privacy en Cookie Policy bevat de volgende onderdelen:

– Welke gegevens bewaren we van je?
– Voor welk doel gebruiken we je gegevens?
– Hoe lang bewaren we je gegevens?
– Waar worden je gegevens opgeslagen?
– Beveiliging
– Cookies
– Wijziging in Privacy en Cookie Policy

Welke gegevens bewaren we van je?
Als je ons contactformulier invult, vragen we je persoonsgegevens te verstrekken. Gegevens die we van je vragen en bewaren zijn je naam en bedrijfsnaam, je e-mailadres en telefoonnummer. Wanneer je gebruikt maakt van de contactfunctie via WhatsApp, dan slaan we je telefoonnummer op. Wanneer je het aanmeldformulier invult worden de gegevens verwerkt door ServiceHouse B.V. Klik hier voor de privacy policy van ServiceHouse B.V.

Voor welk doel gebruiken we je gegevens?
Deze gegevens worden gebruikt om je een passende reactie of voorstel op je aanvraag te kunnen doen en bij opdracht voor communicatie over de opdracht en administratieve doeleinden. Tevens zullen we je enkele keren per jaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of leuke acties op het gebied van communicatie en technologie.

Je gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Wij zullen je persoonlijke gegevens nooit aan derden geven of verkopen voor andere doeleinden. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van jouw opdracht. Met deze derden hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten om te verzekeren dat alle gegevens die verwerkt worden adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren je gegevens in ons systeem om bij aanvragen snel te kunnen reageren en je op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. We bewaren persoonsgegevens gedurende de periode dat je gezien wordt als een klant, prospect en/of geïnteresseerde.
Mocht je je gegevens willen aanpassen of willen dat we je gegevens uit ons systeem verwijderen, dan kun je ons dit laten weten via een mail naar support@iq-energie.nl.

Waar worden je gegevens opgeslagen?
De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server bij een derde partij, de verwerker. Deze derde partij heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle gegevens die verwerkt worden adequaat worden beschermd. Zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– We voorzien onze website regelmatig van automatische veiligheidsscans.
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons via support@iq-energie.nl.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door je browser worden opgeslagen op je computer, smartphone of tablet om de website of app goed te laten werken en gebruiksvriendelijker te maken of om ons inzicht te geven in het gebruik van de website of app zodat we deze nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onzen bezoekers.

Functionele cookies

Onze website gebruiken functionele cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken. Verder zorgen deze Cookies ervoor dat de website gebruiksvriendelijk is.

Analytische cookies

De website maakt  daarnaast gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en om de diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoeken van de websites geen analytische cookies ontvangt.

Wijziging in privacy policy
Deze privacy policy is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy policy. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.

Vragen?
Whatsapp naar 06 5184 2272

ma t/m vr 09:00 – 17:00